Hướng dẫn thay đổi màu tên chủ đề (Topic) cho code vBulletin

Vào Admin CP ~> Styles & Templates~> CSS Templates ~> Additional.css Thêm vào đoạn code sau:

 

Đọc tiếp