Tổng Hợp Đa Phương Tiện

Ý nghĩa cái ôm từ phía sau lưng

Posted: 14/08/2012 lúc 18:26   /   Tổng Hợp Đa Phương Tiện

Người ta thích ôm từ phía sau để cảm nhận hơi ấm từ phía trước và vì… nghe nhịp tim của một ai đó rõ hơn… Không biết từ khi nào,anh vẫn thích được ôm từ phía sau của một ai đó. Đơn giản không […]

Không có phản hồi read more