Cách làm hình nền cho vBB

Vô Style and Templates chọn Style Manager Chỗ All Style Options —> StyleVars –> Common —> doc_background Background Color : có thể set 1 màu cố định cho nó. Background Image: có thể chèn hình làm nền cho nó, đưa…

Không có phản hồi Xem thêm