Chia sẻ code Xenforo 1.1.3 skin đẹp phù hợp với forum lớp

Bạn nào thích thì dùng ko thích thì thôi đừng ném đá. Hướng dẫn 1. Tạo data mới 2. vào folder library tìm config.php thay user, pass host trong đó 3. vào domain.com/admin.phpđể quán lý Nick admin: admin/123456 Code : [url]http://www.mediafire.com/download.php?9d8jc9hs6c8vdpj[/url] Data: [url]http://www.mediafire.com/download.php?lr1hck322998p98[/url]

Đọc tiếp