Untitled - Hướng dẫn chèn Favicon vào WordPress

Hướng dẫn chèn Favicon vào WordPress

Favicon là một biểu tượng của Website được hiển thị trên thẻ tab của trình duyệt (hay ở bookmark) khi người dùng truy cập vào website. Favicon là một file ảnh nhỏ với kích thước 16×16 pixels và là cách…

1 phản hồi Xem thêm