Hướng dẫn cài đặt free VPS OVH , web server Nginx + php-fpm

 17/09/2012    16:16        VPS & Dedicated Server     comments (0)

Đầu tiên các bạn cần đăng ký một free VPS của OHV theo hướng dẫn trong bài này [url]https://huyct.net/dang-ky-1-tai-khoan-vps-de-chay-web-hoan-toan-free-tren-ovh.html[/url]

[related_posts_by_tax title=""]

Hôm qua mình thử đăng ký một cái thì thấy tuy thông số vps có hơi nhỏ nhưng chất lượng rất tốt

Việc đăng ký free vps này các bạn cần có PC để làm nhé , chứ dùng điện thoại khó mà hoàn thành được
Sau khi đăng ký xong như bài hướng dẫn trên thì bạn đã được sở hữu một VPS cấu hình như sau


1 vCPU Processor
128MB of RAM
Storage 5GB
500GB monthly traffic
10Mbps bandwidth
IPv4 + IPv6 addresses”

Và chạy Hệ điều hành Debian 6.0 , tuy nhiên các bạn có thể chọn HDH khác như ubuntu 11.04 , ubuntu 12 , centos 6 … v v nhưng cũng không cần thiết vì Debian 6.0 chạy giống hệt ubuntu mà thôi

Đến đây thì bạn đã trong tay một VPS rồi nhé , nhưng có điều VPS này chỉ như là một cái máy tính chạy Hệ điều hành Debian 6.0 và chưa có cài đặt một phần mềm nào để phục vụ cho công việc làm web của chúng ta , Mình thấy rất nhiều bạn ở DVPDA sau khi có vps rồi nhưng cũng không biết làm sao để cho chạy được và cuối cùng là bỏ phí cho nên bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt những thử khác cho VPS và hoàn toàn dễ dàng cho những người mới bắt đầu

Đầu tiên để truy cập VPS qua SSH thì cần phải có phần mềm putty hoặc sử dụng Bitvise SSH Client

Đăng nhập vào SSH với info vps khi bạn nhập được

Cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL

Đầu tiên add dotdeb repo vào file sources.list để có được cái gói cài đặt mới nhất :

Mã:

 

Thêm vào cuối đoạn này :
Mã:

 

add key :
Mã:

 

Update APT
Mã:

 

Cài đặt mysql 5.0.3 :
Mã:

 

Trong quá trình cài đặt các bạn cần tạo mật khẩu cho MYSQL , cần phải nhớ lại đấy nhé không sau này lại phải reset lại pass của mysql
Cài đặt php 5 và các thứ cần thiết :

Mã:

 

Cài đặt Nginx , nginx là gì thì các bạn có thể search nhé , ở đây sẽ cài bản mới nhất hiện nay nginx 1.2.3
Mã:

 

Tạo file config cho php-fpm :
Mã:

 

đây là file cấu hình của mình cho vps ram 128 . Vì VPS free này chỉ có ram 128 cho nên chúng ta phải cấu hình sao cho nó không bị hết ram và chạy nhanh hơn không bị treo
file
Mã:

 

Khởi động lại php-fpm:

Mã:

 

Chỉnh sửa file cấu hình nginx :
Mã:

 

Thay đổi thông số client_max_body_size va client_body_buffer_size nhằm tối ưu hóa nginx hơn :
Mã:
client_max_body_size 20M;
client_body_buffer_size 128k;
Xóa bỏ vhost mặc định của nginx đi cho nó dễ nhìn :
Mã:
cd /etc/nginx/sites-enabled
rm default
Tạo một vhost mới :
Mã:
nano /etc/nginx/sites-available/www.website.com
Nội dung :
Mã:
server {
listen 80;
server_name website.com www.website.com;

access_log /var/log/nginx/website.access_log;
error_log /var/log/nginx/website.error_log;

root /var/www/www.website.com;
index index.php index.htm index.html;

location ~ .php$ {
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/www.website.com$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
}
Liên kết đến vhost vùa tạo
Mã:
ln -s /etc/nginx/sites-available/www.website.com /etc/nginx/sites-enabled/www.website.com
Khởi động lại nginx :
Mã:
/etc/init.d/nginx restart
Tạo file php info để kiểm tra :
Mã:
nano /var/www/www.website.com/info.php
nội dung :
Mã:

 

vào đường dẫn http://dia-chi-ip-vps/info.php để kiểm tra

bài viết có sử dụng tài liệu của DaiVietPDA.Com

Bình luận (0)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website