Hướng dẫn thay đổi đường dẫn lưu file trên WordPress

 16/10/2014    14:14        Code WordPress     comments (0)

Như chúng ta đã biết thì WordPress lưu file mặc định ở thư mục wp-content/uploads nếu ta muốn lưu ở thư mục khác thì sao ví dụ như data/files/cache/,…. thậm chí là tên miền con (subdomain) như dl.concuamap.com/data,server.concuamap.com/files/… hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi nó như thế nào.

Đầu tiên các bạn vào Dashboard Settings > Media

[related_posts_by_tax title=""]

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn lưu file trên WordPress

Trong đó:

Store uploads in this folder: là thư mục lưu tệp tin trên host

Full URL path to file: là đường dẫn của tệp tin (thay đổi nếu muốn lưu ở subdomain)

Bỏ chon Organize my uploads into month- and year-based folders để ko lưu file theo thư mục ngày tháng /2014/09, /2014/10…

Đối với các bạn muốn thay đổi URL url thành subdomain riêng
Đầu tiên bạn vào host cài đặt subdomain:

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn lưu file trên WordPress

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn lưu file trên WordPress

 

Tiếp đó các bạn vào Dashboard Settings > Media cài với thông số

+ Store uploads in this folder: để trống

+ Full URL path to filehttp://subdomainmoitao/

+ Bỏ chon Organize my uploads into month- and year-based folders để ko lưu file theo thư mục ngày tháng /2014/09, /2014/10…

VD: Tôi có domain là: concuamap.com, tôi muốn lư file tại /wp-uploads/data/ và domain của file là http://dl.concuamap.com/data/

Các bạn là như sau, tạo subdomain dl.concuamap.com với Document Root là: /public_html/wp-uploads/

Sau đó tôi vào Dashboard Settings > Media sửa như sau:

+ Store uploads in this folder: /wp-uploads/data

+ Full URL path to filehttp://dl.concuamap.com/data

+ Bỏ chon Organize my uploads into month- and year-based folders để ko lưu file theo thư mục ngày tháng /2014/09, /2014/10…

Demo: http://dl.concuamap.com/data/google-web-designer.png

Nếu các bạn không nhìn thấy Uploading Files trong Dashboard Settings > Media Các bạn làm như sau.

Các bạn vào phpmyadmin > Database của wordpress > wp_options > Search:

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn lưu file trên WordPress

Và kết quả, bạn chỉ cần sửa cái upload_path thôi (nơi lưu file) và wordpress sẽ tự động thêm phần cài đặt đó vào trong Dashboard.

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn lưu file trên WordPress

Nguồn concuamap.com

Bình luận (0)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website