Hướng dẫn vào facebook không cần đổi file hosts

 24/02/2013    15:15        Thủ Thuật IT     comments (0)

Tháng nào cũng phải tìm file hosts, ức chế quá, hic

[related_posts_by_tax title=""]

Đổi DNS

làm theo hình nhá (win 8, đối với win 7 cũng tương tự nha)

Hướng dẫn vào facebook không cần đổi file hosts

Hướng dẫn vào facebook không cần đổi file hosts

Hướng dẫn vào facebook không cần đổi file hosts

Hướng dẫn vào facebook không cần đổi file hosts

Hướng dẫn vào facebook không cần đổi file hosts

 

Nguồn: BuiDoi.Net

Bình luận (0)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website