Seo hiệu quả cho WordPress không cần dùng plugin


Chắc chắn, có rất nhiều plugin Seo cho WordPress rất tuyệt vời để giúp bạn.  Seo cho WordPress hiệu quả mà không dùng plugin Nhưng trong trường hợp bạn không muốn sử dụng một plugin SEO thì bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn một đoạn mã (code) siêu hiệu quả nó giúp blog WordPress của bạn thân thiện hơn với SEO.
Hãy bắt đầu bằng cách dán code dưới đây vào file functions.php trong theme của bạn:

function basic_wp_seo() {
	global $page, $paged, $post;
	$default_keywords = 'blog công nghệ thông tin, code wordpress đẹp, theme wordpress đẹp, plugin wordpress tốt nhất, thủ thuật điện thoại android, thủ thuật điện thoại ios, thủ thuật công nghệ, seo wordpress hiệu quả nhất, share theme plugin wordpress'; // customize
	$output = '';

	// description
	$seo_desc = get_post_meta($post->ID, 'mm_seo_desc', true);
	$description = get_bloginfo('description', 'display');
	$pagedata = get_post($post->ID);
	if (is_singular()) {
		if (!empty($seo_desc)) {
			$content = $seo_desc;
		} else if (!empty($pagedata)) {
			$content = apply_filters('the_excerpt_rss', $pagedata->post_content);
			$content = substr(trim(strip_tags($content)), 0, 155);
			$content = preg_replace('#\n#', ' ', $content);
			$content = preg_replace('#\s{2,}#', ' ', $content);
			$content = trim($content);
		} 
	} else {
		$content = $description;	
	}
	$output .= '<meta name="description" content="' . esc_attr($content) . '">' . "\n";

	// keywords
	$keys = get_post_meta($post->ID, 'mm_seo_keywords', true);
	$cats = get_the_category();
	$tags = get_the_tags();
	if (empty($keys)) {
		if (!empty($cats)) foreach($cats as $cat) $keys .= $cat->name . ', ';
		if (!empty($tags)) foreach($tags as $tag) $keys .= $tag->name . ', ';
		$keys .= $default_keywords;
	}
	$output .= "\t\t" . '<meta name="keywords" content="' . esc_attr($keys) . '">' . "\n";

	// robots
	if (is_category() || is_tag()) {
		$paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
		if ($paged > 1) {
			$output .= "\t\t" . '<meta name="robots" content="noindex,follow">' . "\n";
		} else {
			$output .= "\t\t" . '<meta name="robots" content="index,follow">' . "\n";
		}
	} else if (is_home() || is_singular()) {
		$output .= "\t\t" . '<meta name="robots" content="index,follow">' . "\n";
	} else {
		$output .= "\t\t" . '<meta name="robots" content="noindex,follow">' . "\n";
	}

	// title
	$title_custom = get_post_meta($post->ID, 'mm_seo_title', true);
	$url = ltrim(esc_url($_SERVER['REQUEST_URI']), '/');
	$name = get_bloginfo('name', 'display');
	$title = trim(wp_title('', false));
	$cat = single_cat_title('', false);
	$tag = single_tag_title('', false);
	$search = get_search_query();

	if (!empty($title_custom)) $title = $title_custom;
	if ($paged >= 2 || $page >= 2) $page_number = ' | ' . sprintf('Page %s', max($paged, $page));
	else $page_number = '';

	if (is_home() || is_front_page()) $seo_title = $name . ' | ' . $description;
	elseif (is_singular())      $seo_title = $title . ' | ' . $name;
	elseif (is_tag())         $seo_title = 'Tag Archive: ' . $tag . ' | ' . $name;
	elseif (is_category())      $seo_title = 'Category Archive: ' . $cat . ' | ' . $name;
	elseif (is_archive())       $seo_title = 'Archive: ' . $title . ' | ' . $name;
	elseif (is_search())       $seo_title = 'Search: ' . $search . ' | ' . $name;
	elseif (is_404())         $seo_title = '404 - Not Found: ' . $url . ' | ' . $name;
	else               $seo_title = $name . ' | ' . $description;

	$output .= "\t\t" . '<title>' . esc_attr($seo_title . $page_number) . '</title>' . "\n";

	return $output;
}

Sau khi thực hiện, thay thế $default_keywords (dòng 3) bằng từ khóa của bạn thì bước tiếp theo bạn cần làm là thêm đoạn code sau vào file header.php của bạn:

<?php echo basic_wp_seo(); ?>

Sau đó, đừng quên kiểm tra nguồn các trang của bạn và tùy chỉnh các code nếu cần thiết. Nếu bạn chưa sử dụng thì giờ bạn lên thử và đánh giá với chúng tôi về kết quả bằng cách viết bình luận ở khung bên dưới. Chúc các bạn thành công!

Theo: VNPDA


Liên hệ Admin tại đây hoặc qua email info@huyct.net


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.