Share code trang trí Noel cho forum VBB và Xenforo

 10/12/2012    14:14        All Shared Script     comments (0)

Bạn đã trang trí Noel cho forum của mình chưa? Nếu chưa thì mình hy vọng sau khi đọc bài này các bạn sẽ bắt tay vào trang trí ngay và luôn Share code trang trí Noel cho forum VBB và Xenforo

[related_posts_by_tax title=""]

Share code trang trí Noel cho forum VBB và Xenforo

Đối với forum VBB

Bước 1: Down file đính kèm về, giải nén rồi up holiday_bells vào folder chứa forum

Bước 2: Thêm đoạn code này vào header (Admincp -> Style Manager -> Edit template -> header)

Bước 3: Thêm đoạn code này vào footer (Admincp -> Style Manager -> Edit template -> footer)

Bước 4: Thêm đoạn css này vào additional.css (Admincp -> Style Manager -> Edit template -> CSS template -> additional.css) hoặc có thể tạo ra 1 file css rồi include vào forum.

Bước 5: Enjoy!

Đối với forum xenforo

Bước 1: Down file đính kèm về, giải nén rồi up holiday_bells vào folder chứa forum

Bước 2: Thêm đoạn code này vào page_container_js_head (Admincp -> Appearance -> Template -> page_container_js_head)

Bước 3: Thêm đoạn code này vào sau thẻ </body></html> của PAGE_CONTAINER (Admincp -> Appearance -> Template ->PAGE_CONTAINER)

Bước 4: Thêm đoạn css này vào EXTRA.css (Admincp -> Appearance -> Template -> page_container_js_head) hoặc tạo 1 file css mới rồi include vào forum

 

Share code trang trí Noel cho forum VBB và Xenforo File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)

Bình luận (0)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website