Thủ thuật download youtube về VPS linux Ubuntu bằng SSH

 23/02/2014    7:07        VPS & Dedicated Server     comments (1)

Để download một video về VPS sử dụng SSH các bạ cần cài đặt tool sau

sau đó muốn download một video nào về vps thì dùng lệnh

ví dụ

Không chỉ download được youtube mà còn Hỗ trợ hầu hết các trang video hiện nay

[related_posts_by_tax title=""]

Bình luận (1)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website

 • 27/03/2014 lúc 21:36 tomanhhung76

  Xin chào các Pro
  Tôi đã cài youtube-dl
  nhưng khi download nó lại báo như thế này, xin các pro chỉ giúp khắc phục

  lỗi như sau:
  ~$ youtube-dl http://www.youtube.com/watch?v=Uy4qDHTsScw
  [youtube] Setting language
  [youtube] Uy4qDHTsScw: Downloading video webpage
  [youtube] Uy4qDHTsScw: Downloading video info webpage
  [youtube] Uy4qDHTsScw: Extracting video information
  Traceback (most recent call last):
  File “/usr/bin/youtube-dl”, line 4645, in
  main()
  File “/usr/bin/youtube-dl”, line 4636, in main
  _real_main()
  File “/usr/bin/youtube-dl”, line 4620, in _real_main
  retcode = fd.download(all_urls)
  File “/usr/bin/youtube-dl”, line 869, in download
  ie.extract(url)
  File “/usr/bin/youtube-dl”, line 1135, in extract
  return self._real_extract(url)
  File “/usr/bin/youtube-dl”, line 1406, in _real_extract
  url_map = dict((ud[‘itag’][0], ud[‘url’][0] + ‘&signature=’ + ud[‘sig’][0]) for ud in url_data)
  File “/usr/bin/youtube-dl”, line 1406, in
  url_map = dict((ud[‘itag’][0], ud[‘url’][0] + ‘&signature=’ + ud[‘sig’][0]) for ud in url_data)
  KeyError: ‘sig’

  Reply