Tùy biến Primary Navigation của Genesis Child Theme

 13/11/2015    17:17        Code WordPress     comments (0)

Các bạn chỉ cần thay đổi mã màu và chèn đoạn code (hoặc edit nếu có sẵn) vào trong style.css.

[related_posts_by_tax title=""]

MÀU NỀN ( BACKGROUND COLOR )

Tùy biến Primary Navigation của Genesis Child Theme

MÀU CHỮ ( FONT COLOR )

Tùy biến Primary Navigation của Genesis Child Theme

MÀU CHỮ VÀ MÀU NỀN KHI RÊ CHUỘT VÀO ( FONT & BACKGROUND HOVER COLOR )

Tùy biến Primary Navigation của Genesis Child Theme

MÀU CHỮ VÀ MÀU NỀN CỦA CURRENT MENU ITEM

Đoạn code này giúp bạn thay đổi màu chữ và background của Current Menu Item trên thanh Primary Navigation của Genesis Child Theme

Ví dụ : bạn đang ở category blog thì ở trên Primary Navigation sẽ hiển thị như thế này

Tùy biến Primary Navigation của Genesis Child Theme

 MÀU NỀN VÀ MÀU CHỮ SUB MENU ( SUB MENU BACKGROUND & FONT COLOR )

Tùy biến Primary Navigation của Genesis Child Theme

MÀU NỀN VÀ MÀU CHỮ SUB MENU KHI RÊ CHUỘT VÀO ( SUB MENU HOVER COLOR )


 

Theo Thuthuatblogger.net

Bình luận (0)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website