Thủ thuật download youtube về VPS linux Ubuntu bằng SSH

Để download một video về VPS sử dụng SSH các bạ cần cài đặt tool sau

sau đó muốn download một video nào về vps thì dùng lệnh

ví dụ

Không chỉ download được youtube mà còn Hỗ trợ hầu hết các […]

Đọc tiếpHướng dẫn fix lỗi “Could not open database connection” của kloxo admin panel

Đầu tiên, login VPS và chạy các lệnh sau: # /etc/init.d/mysqld restart # sh /script/fix-program-mysql tiếp tục hạy lệnh # sh /script/resetpassword master <new password> sau đó bạn sẽ login bình thường vào http://ip:7778/login/ username: admin password: <new password>

Đọc tiếpHướng dẫn cài đặt free VPS OVH , web server Nginx + php-fpm

Đầu tiên các bạn cần đăng ký một free VPS của OHV theo hướng dẫn trong bài này [url]https://huyct.net/dang-ky-1-tai-khoan-vps-de-chay-web-hoan-toan-free-tren-ovh.html[/url] Hôm qua mình thử đăng ký một cái thì thấy tuy thông số vps có hơi nhỏ nhưng chất lượng rất tốt Việc đăng ký free […]

Đọc tiếp