Cài đặt Remote Desktop VPS linux Ubuntu

 24/09/2012    15:15        VPS & Dedicated Server     comments (0)

Cài đặt Remote Destop VPS Ubuntu
Thực hiện trong SSH command

[related_posts_by_tax title=""]

+ Cài đặt Giao Diện Đồ Họa Cho Ubuntu
B1:
Trích dẫn:

sudo apt-get update

B2:
Trích dẫn:

sudo apt-get install ubuntu-desktop

B3:
Trích dẫn:

sudo apt-get install gdm

B4:
Trích dẫn:

sudo /etc/init.d/gdm start

B5:
Trích dẫn:

sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

+ Cài đặt VNC cho VPS
B1:
Trích dẫn:

sudo apt-get install tightvncserver

B2:
Trích dẫn:

vncserver :1 -geometry 1024×768 -depth 16 -pixelformat rgb565

(bật thử VNC xem chạy chưa)

B3:
Trích dẫn:

vncserver -kill :1

( Tắt VNC đi config đã )

B4:
Trích dẫn:

sudo nano ~/.vnc/xstartup
hoặcvi nano ~/.vnc/xstartup

Thêm vào cuối cùng
Trích dẫn:

gnome-session &

nhấn Crtl + X rồi nhấn Y xong Enter

(Xong Config VNC )

B5:
Trích dẫn:

vncserver :1 -geometry 1024×768 -depth 16 -pixelformat rgb565

( Bật lại VNC )

B5:
Trích dẫn:

vncserver :1 -geometry 1024×768 -depth 16 -pixelformat rgb565

Dowload VNC Viewer để Remote: RealVNC – VNC� feature comparison and download selector

ĐĂng nhập vào Remote = xxx.xxx.xxx.xxx:1

Chúc các bạn thành công
Bài viết sử dụng tài liệu của TeenVietNam.Biz

Bình luận (0)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website