Share code Blog WordPress đẹp


Buồn quá ngồi làm cái Blog wordpress gọn nhẹ đơn giản share chơi 

Demo: D2V Blog
Style đẹp, tinh túy
Style Mobi by Soli DDVIET.VN
Ảnh:
Vài cái ảnh demo 3d  Lấy kính 3d xem nhé 
Hướng dẫn:
Up code > Edit wp-config.php > Up data.
Login: domain/wp-admin
User: admin
Pass: 123456
Cài đặt > Tổng quan > Sửa thành Url site bạn.

 

Download: GoogleDrive

 


Liên hệ Admin tại đây hoặc qua email info@huyct.net


2 thoughts on “Share code Blog WordPress đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *