Share code Blog WordPress đẹp

 27/09/2012    13:13        Code WordPress     comments (0)

Buồn quá ngồi làm cái Blog wordpress gọn nhẹ đơn giản share chơi Share code Blog Wordpress đẹp

Demo: D2V Blog
Style đẹp, tinh túy
Style Mobi by Soli DDVIET.VN
Ảnh:
Vài cái ảnh demo 3d Share code Blog Wordpress đẹp Lấy kính 3d xem nhé Share code Blog Wordpress đẹp
Share code Blog Wordpress đẹp
Share code Blog Wordpress đẹp
Share code Blog Wordpress đẹp
Share code Blog Wordpress đẹp
Share code Blog Wordpress đẹp

Hướng dẫn:
Up code > Edit wp-config.php > Up data.
Login: domain/wp-admin
User: admin
Pass: 123456
Cài đặt > Tổng quan > Sửa thành Url site bạn.

Done.

Download 16MBhttp://www.mediafire.com/?loc5tm88tuzjqr7
Pass: ddviet.vn

Leech vui lòng ghi nguồn DDVIET.VN

Bình luận (0)

write a comment

Comment
Name E-mail

Website:

Website