Cài đặt Remote Desktop VPS linux Ubuntu

Cài đặt Remote Destop VPS UbuntuThực hiện trong SSH command + Cài đặt Giao Diện Đồ Họa Cho UbuntuB1:Trích dẫn: sudo apt-get update B2:Trích dẫn: sudo apt-get install ubuntu-desktop B3:Trích dẫn: sudo apt-get install gdm B4:Trích dẫn: sudo /etc/init.d/gdm start…

Không có phản hồi Xem thêm